Co nabízíme

Doprovod a zázemí všem, kteří chtějí přirozenou cestou
dosáhnout duševní a fyzické harmonie.

">

Ocenění

Energie ve vámi nabídnuté a námi přijaté podobě (penízky, naturálie, služby), kterou vy sami vyprodukujete za stejnou dobu, jakou my věnujeme vám. Vycházíme z toho, že si našeho času ceníte alespoň ve stejné výši, jako svého.

Pokud nabudete dojmu, že nám náleží odměna vyšší, rádi ji přijmeme.