Beltine

svátek všech, kteří se přestali bát být přirození, pro ty kdož uvěřili na Matku přírodu, nekonečný vesmír a jejich moudrost …
jde o bujarou oslavu nádherného období jara, kdy všechno venku i uvnitř předvádí v naprostém maximu svou touhu po životě…
vše co se o Beltainu děje má svou hluboký smysl, byť by to oku neznalého mohlo připadat jako nezřízené šílení opilých a sexuchtivých jedinců…
přijdete-li blíž a necháte-li za sebou veškeré předpoklady, normy a dogmata, zjistíte záhy, že to bylo zdání, které klame…
Beltain cítím jako příležitost vracet se k přirozenosti jež si nosíme uvnitř, nechat duši aby jásala s nově se probouzejícím životem okolo, ať už to znamená cokoliv, a způsoby jak to oslavit, nechť jsou voleny každému po jeho vůli…dobré pití jež je užíváno hlavně v souvislosti s dary pro Božstva, veškerá, tedy i pro ta uvnitř nás, neb jsme otiskem Boha, a tedy v množství přiměřeném tomu kterému ( mou patronkou je Brigitka a té stačí skutečně malý pohár vinikající medoviny) je mnou osobně bráno jako lék…
tanec , zpěv a hudba obecně je elixirem pro srdíčko naše i tělo a pro zbavení se smutků a podobných za celý rok snad nasbíraných Bubáků…energií takto rozprouděnou v tento den můžeme být napájeni po celý rok, pokud na ni nezapomeneme…
oheň je věc posvátná a tedy do něj patří jen to, co z přírody vzešlo, pokud ohniště předem očistíte, jistě to bude z povděkem kvitováno…dárky ve formě tabáků, bylin vonných, sušených květů, ale i úlitby moků lahodných a krmně domácí jsou víc než žádoucí…
božský sňatek…mnoho mužů i žen ať svobodných či jakkoli ve svazku za svůj život potká víc než jednu lásku , jež ho chytne přímo za srdíčko, na základě norem přijatých běžným životem však povětšinou tento okamžik se smutkem přejdou, protože TO přeci nejde, ráda bych tedy v tuto chvíli všem takovýmto bytostem popřála sílu se , třeba právě o beltainu, z těchto norem vymanit a volání duše poslechnout, byť by to bylo jen na tuto jednu noc…přistupte k tomu však Vědomě, nejde o to užít si bezstarostný sex, jde o spojení boha a bohyně na všech úrovních, nebo jen na některé z nich, avšak se všemi důsledky z toho plynoucími…nemusí se stát vůbec nic, může se vám převrátit život naruby…
Všem nám o nadcházejícím Beltainu přeji nádherné splynutí s Přírodou, Matkou a Vesmírem a nechť vše co se stane potom, je k naší nejvyšší radosti <3 JA-GA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *