JA-GA praktická pomoc v péči o děti

Maminkami ni tatínky se nerodíme.

Veškeré potřebné znalosti získáváme postupně, jak rosteme z malého děvčátka či chlapce k rodičovství . Vzorem nám bývají předci nejen našeho vlastního pokolení. Od nich čerpáme zkušenosti , návody a praktické rady, než se osamostatníme. Přesto se každý z nás této roli začne učit až s příchodem první radolesti. Je to úkol nádherný a mnohdy velmi náročný. Zvláště tehdy, je-li to poprvé.

Můj záměr je tedy nabídnout zkušenosti již získané mnohaletou praxí s péčí o děti. A to nejen o vlastní.
Zároveň jsem připravena krátkodobě vypomoci v situacích, kdy maminka či tatínek potřebují, z jakéhokoliv důvodu, čas pro sebe. ( Návštěva úřadů, zdravotní či jiná péče, odpočinek.)

Vytvořím tak zázemí plné pochopení všem rodičům, kteří by jinak váhali, kam se obrátit.

Děti jsou odrazem svých rodičů. Není nic půvabnějšího, než maminka se spokojeným dítětem v náručí . Není rozkošnější pohled, než na šťastného otce .

Jsem maminkou 3 synů ve věku pět, čtrnáct a dvacet jedna let a dvou a půl leté holčičky.
Vzhledem k věkovému rozsahu jsme prošla mnoha změnami, nejen v legislativě, týkající se právě péče o děti.

Původním vzděláním jsem zdravotní sestra s několikaletou praxí ve vedoucí pozici.
Absolovovala jsem klasické hudbení vzdělání ( ZUŠ), sborový zpěv a výtvarné kroužky.
Věřím, že i toto bude přínosem.
Ráda se stýkám s lidmi jakéhokoliv věku, komunikuji s nimi a naslouchám jim.
Mojí životní filozofií je uvádět v rovnováhu vše, co souvisí se životem. Na úrovni fyzické i duševní.
Jsou mi blízké východní způsoby péče o tělo i ducha, s přihlédnutím k lokaci ve středu Evropy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *